Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
Dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR – PIB

SEKRETARZ
Mgr Anna Pukacka

CZŁONKOWIE
Dr inż. Małgorzata Maćkowiak
Dr inż. Anna Maćkowiak-Sochacka
Dr Piotr Kaczyński
Mgr inż. Kinga Andrzejak
Mgr inż. Jakub Danielewicz
Mgr inż. Hanna Kazikowska
Mgr Izabela Hrynko
Mgr Natalia Jarenczuk
Mgr Dorota Knop
Mgr Ewelina Świgoń
Mgr inż. Mateusz Szymańczyk