Zasady przygotowywania streszczeń

Tekst streszczenia w formacie Microsoft Word należy dołączyć jako załącznik do formularza zgłoszenia wystąpienia klikając na przycisk
"ZGŁOŚ ABSTRAKT"
 
Format, objętość tekstu i czcionka:
 
  • format – jedna strona formatu A4 (210 x 297 mm),
  • liczba znaków – około 1800,
  • marginesy – po 2,5 cm ze wszystkich stron (góra, dół, prawo, lewo),
  • odstęp między wierszami tekstu – 1,5 wiersza,
  • tekst – wyjustowany,
  • wcięcie akapitowe – 0,5 cm,
  • krój czcionki – Times New Roman,
  • rozmiar czcionki – 12 punktów (tytuł 14 punktów),
  • nazwy łacińskie gatunkowe i rodzajowe – pisane kursywą.
 
Niezbędne dane/informacje:
 
  • tytuł w języku polskim i angielskim napisany pogrubionymi literami w rozmiarze​ 14 punktów,
  • nazwiska autorów wraz z tytułami naukowymi napisane pogrubioną czcionką,
  • nazwa instytucji wraz z adresem ograniczonym do nazwy miasta dla wszystkich autorów,
  • adres e-mail pierwszego autora.
 ​​