Komitet Programowy

CZŁONKOWIE

Krzysztof Kielak (MRiRW)
Andrzej Chodkowski (GIORiN)
Adam Błochowiak (PIORiN)
Wiesława Nowak (WODR)
Piotr Godlewski (POLSOR)
Katarzyna Boczek (CDR)
Marcin Mucha (PSOR)

Dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak 
Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR – PIB
Dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB
Dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. IOR – PIB
Dr hab. Anna Tratwal